Медовый Спас. Освящение мёда

По традиции, в празднование Изнесения Честных Древ Креста Господня 14 августа 2020 г. состоялся малый водосвятный молебен с чином освящения мёда. В народе этот праздник называется Медовым Спасом. Чин освящения провёл иерей Сергий Чекоданов.

Необыме́нный въ ми́лости и неизрече́нный во щедро́тахъ, Го́споди Іису́се Христе́, ди́венъ Сы́й во сла́вѣ и творя́й чудеса́. Ты́, дѣ́йствомъ Свята́го Ду́ха иногда́ благослови́вый Изра́иля, и его́ ме́домъ насы́тивый отъ ка́мене, Са́мъ и ны́нѣ при́зри свы́ше на созда́ніе Твое́ сіе́, и благослове́ніемъ Твои́мъ небе́снымъ благослови́ и освяти́ со́ты пче́лъ и отъ ни́хъ ме́дъ, и пода́ждь ему́ дѣ́йственну благода́ть, па́че всѣ́хъ соверше́нну, да вся́къ отъ него́ вкуша́ющій, пріе́млющій и яду́щій обря́щетъ благополу́чное здра́віе, и пи́щею се́ю насы́тится, и испо́лнится вся́каго бла́га. Яко Ты́ еси́ подава́яй вся́ческая блага́я, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, со Безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ и Пресвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.